July 2022

เปิดตัวมูลนิธิ Sarah Lewis Jeppoe เพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็ก

เปิดตัวมูลนิธิ Sarah Lewis Jeppoe เพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็ก

มอนโรเวีย –ในความพยายามที่จะส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ตระหนักถึงศักยภาพที่พระเจ้ามอบให้ องค์กรนอกภาครัฐแห่งใหม่ได้เปิดตัวขึ้นในเมืองมอนโรเวีย มูลนิธิ Sarah Lewis Jeppoe  เปิดตัวในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 ที่ First Baptist Church,...

Continue reading...

Montserrado County Rural Women ฉลองวันสตรีสากล

Montserrado County Rural Women ฉลองวันสตรีสากล

MONROVIA – The National Rural Women, Montserrado County Chapter ได้เฉลิมฉลองวันสตรีสากลปี 2022 ด้วยการเรียกร้องให้เพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงในชนบท แม้จะขาดการศึกษาในระบบ วันสตรีสากลคือวันที่ 8...

Continue reading...

โครงการทุนขนาดเล็กคณะสิ่งแวดล้อมโลกสร้างประโยชน์ให้กับคนพิการ ผู้หญิง และผู้สูงอายุในไลบีเรีย

โครงการทุนขนาดเล็กคณะสิ่งแวดล้อมโลกสร้างประโยชน์ให้กับคนพิการ ผู้หญิง และผู้สูงอายุในไลบีเรีย

Paynesville – The Global Environmental Facility (GEF) ได้เปิดตัวโครงการ Small-Grants เพื่อช่วยเหลือคนหนุ่มสาว ผู้หญิง และคนพิการในการปกป้องผืนป่าเพื่อส่งเสริมการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปิดตัวโครงการนี้จัดขึ้น ที่บริเวณ Mission...

Continue reading...